ኣይቲ (IT) ትምህርቲ

Front-End Developer

ብዛዕባ Front-End Development ትምህርቲ ምሉእ ሓበሬታ እንተ ደሊና ኣብዚ ታሕቲ ንጠውቕ 

Back-end Developer

ብዛዕባ Back-End Development ትምህርቲ ምሉእ ሓበሬታ እንተ ደሊና ኣብዚ ታሕቲ ንጠውቕ 

Python

ብዛዕባ Python ትምህርቲ ምሉእ ሓበሬታ እንተ ደሊና ኣብዚ ታሕቲ ንጠውቕ 

SQL Database

ብዛዕባ SQL Database ትምህርቲ ምሉእ ሓበሬታ እንተ ደሊና ኣብዚ ታሕቲ ንጠውቕ 

noSQL Database

ብዛዕባ NoSQL Database ትምህርቲ ምሉእ ሓበሬታ እንተ ደሊና ኣብዚ ታሕቲ ንጠውቕ